Få barn med risiko for alvorlig influensasykdom har fått influensavaksine

foto