Stortingsflertallet sier nei til å utrede kjernekraft i Norge

foto