Over 200 norske leverandører involvert i utbyggingen av soklene Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris