Eide: – Vi skal gå fra fossilt til fornybart så raskt vi kan