Frimannslund: – Er i ferd med å bytte flere skjøter

foto