Milliardinntekter fra oljefeltet Johan Sverdrup

foto