Alle involverte i ulykken i Vegårshei er mindreårige