Stort politioppbud i Vikersund – én person tatt hånd om