Fossumkollektivet om Spydeberg-dødsfallene: – Alt tyder på at gjeldende rutiner ble fulgt

foto