Ras i hyttefelt og stengte veier i Vestland – folk kommer seg ikke til stemmelokalene

foto