Solberg-regjeringen oppnevnte Finnes-kamerat til Norges Bank-verv

foto