To menn fengslet i bortførings – og ranssak i Tønsberg