Fylkesoppdelingene anslås å koste 610 millioner kroner totalt

foto