Flere kommer i arbeid etter å ha gjennomført kvalifiseringsprogrammet