Trefigur av et menneske opp i flammer under sankthansfeiringen i Oslo

foto