Fortsatt uvisst hva som har skjedd med terrorister som drepte nordmenn i Algerie

foto