Fornyede «Olsenbanden» har fått ny filmtrailer – der Valborg og Hermansen viser seg