Stortingspresidenten ser alvorlig på Riksrevisjonens funn

foto