Røde Kors roper på verdenssamfunnets hjelp i Libya

foto