Person tatt av snøskred i Isfjorden – gjort rede for