OSSE: Folkeavstemninger i Øst-Ukraina har ingen juridisk kraft