Splittet FNs sikkerhetsråd tar ikke stilling til Nord-Korea

foto