Omfattende transtudie: Vitamin D beskytter ikke mot covid

foto