Helsetilsynet ber om redegjørelse om innføringen av Helseplattformen

foto