Ingen økt trussel mot norske oljeinstallasjoner

foto