Oppkjøpet av Fortum Oslo Varme er gjennomført

foto