En siktet etter alvorlig voldshendelse i Kvinesdal