IEA: Europeere kan skru ned varmen for å kutte bruk av russisk energi

foto