Rapport: Ingen tegn til utenlandsk påvirkning av stortingsvalget

foto