EU enige om hovedlinjene i felles asyl- og migrasjonspolitikk

foto