Søndagens snittpris per kWh er 0,9 øre høyere enn lørdag og 12,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele februar endte på 24,9 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 27,2 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 2,8 øre høyere enn lørdag og 12,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 37,3 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 17,5 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.