– Folk i nord gir nå uttrykk for uro. Selv om de har hatt lave priser på kraft gjennom 2022, ser de litt frem i tid at det er industriprosjekter, det er store fellesskapsprosjekter, som kan butte opp mot mangel på kraft, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG, og understreker:

– Det viser at fra nord til sør, og fra øst til vest, så har vi dette behovet: Mer kraft og mer nett.

  • Dette er bakgrunnen: Equinor eier anlegget på Melkøya, der naturgass fra feltet Snøhvit prosesseres. De vil oppgradere for 13,2 milliarder – og samtidig bytte ut all den forurensende gasskraften som driver anlegget med strøm fra strømnettet.

  • Derfor er det kontroversielt: Elektrifiseringen vil legge beslag på betydelige mengder strøm: Equinor har søkt om å få bruke inntil 3,6 terawattimer i året.

Troms Ap krever hurtigløp

På årsmøtet til Troms Arbeiderparti lørdag, fremmet Tromsø Ap et forslag om at elektrifisering av Melkøya utenfor Hammerfest må utsettes hvis det svekker kraftoverskuddet på land.

Det resulterte i et vedtak om at Troms Ap krever «et hurtigløp for bygging av ny kraftproduksjon og kraftnett i nord»:

«Dette må komme før det blir gjort vedtak om stor økning i kraftetterspørselen. Oljeindustriens kraftbehov kan ikke gå på bekostning av annen samfunns- og næringsutvikling. Elektrifisering av Melkøya kan derfor kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og produksjon til å dekke nå og fremtidens etterspørsel i landsdelen», heter det i uttalelsen som fikk støtte fra representantskapet.

Forrige helg stemte årsmøtet i Finnmark Senterparti klart nei til elektrifisering.

Finnmark Ap gikk inn for et ja «under visse forutsetninger» – der det største forbeholdet handler om at tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark «må løses» uten å bidra til å drive opp strømprisene for folk og næringsliv i regionen.

VIL HA HAVVIND-STRØM TIL MELKØYA: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen mener elektrifisering av Melkøya må utsettes, hvis det går ut over kraftsituasjon på land. Han tror havvind kan løse problemet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ligger noen år frem

Støre sier til VG at han deler Troms Aps utålmodighet når det gjelder utviklingen av mer kraft.

– Vi har en oppgave å gjøre. Men dette er et prosjekt som, hvis det blir godtatt, først blir satt i aktivitet i 2027/2028 - det ligger noen år frem. Så vi må parallelt med det planlegge for annen kraft.

– Er ambisjonen å bygge nok kraft og nett innen det?

– Nå tror jeg ikke vi kan planlegge dette sånn én for én, men det er volumet av kraft i regionen. Vi har også et samarbeid med Sverige og Finland som er viktig, svarer Støre.

Samtidig viser han til at det er store industriplaner i Sverige som krever kraft.

– Så hele den regionen må utvikle kraft, og vi må utvikle nett. Dette understreker igjen behovet for at vi har en fornuftig utveksling med nabolandene våre, sier Støre.

– Det haster. Så jeg sier: Svaret er mer kraft, mer nett, mer Enøk. Nesten alle spørsmål har det svaret.

MER KRAFT: Jonas Gahr Støre er positiv til elektrifisering av Melkøya. I januar besøkte han anlegget. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Forstår at folk er urolige

Støre viser også til at regjeringen har bedt NVE kartlegge nye områder for utløsning av havvind langs hele norskekysten.

– Jeg forstår veldig godt at folk i nord er urolige for at de også denne gangen skal komme sist på utvikling av den energiressursen, og lytter til det. For olje- og gass tok det jo flere tiår. Det jeg kan si da er at jeg deler Troms Aps utålmodighet.

Han sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har konkrete planer for hvordan industrianlegg i Tromsø kan være utskipningsarena for havvindutvkling utenfor Troms.

– Det samme kan være mulig i Finnmark, både på land og til havs. Jeg tror nøkkelen for å lykkes både med elektrifiseringa av olje- og gassinstallasjoner, men også elektrifisering av alt det andre vi skal gjøre, er at vi trenger mer kraft og vi trenger bedre nett