Protest mot koronanedstenging i kinesisk millionby

foto