Dato for utleveringen av de siktede i skytingen i Oslo er ikke klar

foto