UD: Ingen informasjon om at nordmenn er direkte berørt av jordskjelvet på Taiwan