Høyesterettsdommer i USA hevder abortavgjørelse gjorde ham til mål for attentat

foto