Tengs' fetter: – Noen har med vitende og vilje nektet å rydde opp