Togtrafikken i gang på Gardermobanen etter signalfeil