Kina innfører visumrestriksjoner for Sør-Korea og Japan etter koronatiltak

foto