UD ber innstillingskomiteen til Efta-dommer gjenoppta arbeidet etter habilitetssak