FHI: Må være svært gode grunner for å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte