Eksporten av sjømat økte med 2,1 milliarder i januar

foto