Stadig flere bruker sterke smertestillende over lang tid – FHI er bekymret

foto