Regjeringspartiet i Ungarn antyder ny Nato-utsettelse for Sverige