Den engelske kirke vil tillate velsignelser av likekjønnede ekteskap – men vil ikke vie dem selv

foto