Historisk rakettoppskyting i Storbritannia mislyktes

foto