Israels høyesterettsjustitiarius advarer mot regjeringens justisreform

foto