Problemer i togtrafikken på grunn av feil i Romeriksporten