Støre opplyser om ny Borten Moe-glipp ved utdeling av oljeutvinningstillatelser i 2022

foto