Miljødirektoratet anbefaler strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard

foto